Toen en nu

Het monumentale, neo-renaissance gebouw waarin Het Kuikentje is gevestigd, is gebouwd in 1887. Oorspronkelijk was in dit gebouw een openbare lagere school gevestigd, School nummer 16.

School nummer 16
Alle scholen in Arnhem hadden een nummer in plaats van een naam. In die tijd lag de school aan de rand van de stad. Langzaam maar zeker rukte de stad op, en na de tweede wereldoorlog lag de school midden in de wijk.

Kleuterkweek
In de jaren ‘50 kreeg het gebouw een andere bestemming: het werd een ‘streekschool tot leidsters en hoofdleidsters bij het kleuteronderwijs’, in de volksmond de ‘kleuterkweek’ genoemd. Toen kleuter- en lager onderwijs werden samengevoegd, werd de school onderdeel van de Arnhemse Pabo.

Aangepast aan de moderne tijd

In de jaren negentig nam de Sociale Faculteit van de Hogeschool Gelderland het gebouw over. In 2001 werd het pand verkocht en grondig verbouwd. De buitenzijde werd gerestaureerd, en de binnenzijde werd aangepast aan de eisen van nu.