Privacy policy

Het Kuikentje B.V., Het Kuikentje BSO B.V. en Het Kuikentje Facilitair B.V., hierna tezamen te noemen ‘Het Kuikentje’ alle gevestigd aan Vijverlaan 2, 6822 HE Arnhem, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Het Kuikentje B.V., Het Kuikentje BSO B.V. en Het Kuikentje Facilitair B.V.
Vijverlaan 2
6822 HE Arnhem
026 44 55 745

www.hetkuikentje.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Het Kuikentje respecteert de privacy van de gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (heeft) verstrekt. Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voornamen, tussenvoegsel en achternaam van ouder(s) en hun kind(eren);
 • Geboortedatum van ouder(s) en hun kind(eren);
 • Burgerservicenummer van ouder(s) en hun kind(eren);
 • Adresgegevens van ouder(s) en hun kind(eren);
 • Telefoonnummer van ouder(s);
 • E-mailadres van ouder(s);
 • Bankrekeningnummer van ouder(s);
 • Naam en adres basisschool van uw kind(eren);
 • Naam en adres huisarts van uw kind(eren);
 • Bijzonderheden die van belang zijn voor het opvangen van uw kind(eren);
 • Observatieverslagen van uw kind(eren) in het kader van het kindvolgsysteem;
 • Verslagen van 10-minuten gesprekken en overige gesprekken met ouders;
 • Digitale foto’s van uw kind(eren) die uitsluitend met u via een beveiligde digitale omgeving gedeeld worden.

De grondslag en het doel op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken uw gegevens op basis van de grondslagen ‘toestemming’, ‘wettelijke verplichting’, ‘gegevens ten behoeve van de kinderopvangtoeslag’ en ‘overeenkomst’. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van de plaatsingsovereenkomst van uw kind(eren) en betalingen;
 • U te kunnen bellen, e-mailen of aanschrijven indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Naleving van een wettelijke verplichting, zoals rond de kinderopvangtoeslag en belastingaangifte;
 • Om aan alle overige verplichtingen te kunnen voldoen die uit de Wet Kinderopvang voortvloeien.

Bewaren van persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Sommige gegevens worden langer bewaard om aan de fiscale bewaarplicht te voldoen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de hierboven genoemde doelen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering van uw persoonsgegevens, of een verzoek tot intrekking dan wel bezwaar, sturen naar .

Een eventueel verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens of een verzoek om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken terwijl deze gegevens of deze toestemming nog nodig zijn/is om bovenvermelde doelen te kunnen realiseren, zal worden gezien als een verzoek tot beëindiging van de plaatsingsovereenkomst van uw kind(eren). Hiervoor verwijzen wij u naar onze algemene voorwaarden.

Met klachten over ons privacybeleid of de toepassing ervan kunt u zich wenden tot de privacytoezichthouder. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Cookies
Het Kuikentje kan informatie over het gebruik van deze internetsite verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina′s, en de duur van de gebruikerssessie.

Deze gegevens worden verzameld met behulp van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webserver op uw computer plaatst. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser aan te passen.

Via onze website wordt een cookie geplaatst door Google, als deel van de “Google Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden – en rapportages te krijgen over – hoe bezoekers de website gebruiken.

Vragen
U kunt contact met ons opnemen indien u vragen heeft over dit privacybeleid. Kinderopvang Het Kuikentje behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. De meest recente versie is te vinden op deze pagina.