Werken met thema’s

Het Kuikentje kent een unieke werkwijze, die ervoor zorgt dat kinderen spelenderwijs de wereld om hen heen leren kennen. Iedere 6 weken kiezen we een thema.

Iedere 6 weken kiezen we een thema, zoals ‘op reis’, ‘onderwater’, ‘circus’, etc. Hiermee stimuleren we telkens weer de verschillende ontwikkelingsgebieden van de kinderen.

Activiteiten, kringgesprekjes, liedjes en verhaaltjes staan dan in het teken van dit onderwerp. Omdat een aantal weken aaneensluitend wordt gewerkt met hetzelfde thema, is het mogelijk er wat dieper op in te gaan.

De thema’s worden heel breed gekozen, en zijn bedoeld om het kind te helpen in zijn ontwikkeling. De ene keer staat muziek centraal (cultuur), een andere keer ‘opa en oma’ (sociale ontwikkeling, een eerste stap naar geschiedenis, hoe was het vroeger). Ook thema’s gericht op bijvoorbeeld natuur komen aan bod. Op speelse wijze, aangepast aan het ontwikkelingsniveau van de kinderen, wordt zo hun leefwereld vergroot.