Groepen

Bij het Kuikentje werken wij met horizontale groepen: een baby-, dreumes-, peuter- en peuter+ groep. De overgang van de ene naar de andere groep is niet strikt afhankelijk van de leeftijd van het kind. Soms is het beter als een kindje iets langer in de oude groep blijft, soms kan het kind juist wat sneller naar een nieuwe groep. Het belang van de kinderen staat hierbij voorop.

Kinderen blijven in de babygroep tot circa 13 maanden oud. In de baby-groep ligt de nadruk op rust, aandacht en individuele regelmaat. De regelmaat die baby’s van huis uit gewend zijn wordt door ons zo veel mogelijk aangehouden. Volgens ons kunnen baby’s niet teveel verwend worden! De leidsters geven elke baby zoveel mogelijk aandacht: tijdens het voeden en verschonen is er ruimte voor spel, een knuffel en wordt er gezongen en gepraat. De pedagogisch medewerkers praten veel tegen de baby’s en vertellen de baby’s wat er allemaal gebeurt.

Tot circa 25 maanden blijven de kinderen in de dreumesgroep. Een dreumes ontwikkelt zich ontzettend snel. De dreumesen leren elke dag bij op het gebied van bewegen, emotie en taal. Het is erg belangrijk in deze periode dat een kind zich veilig voelt, in een vertrouwde omgeving, zodat het alle energie kan steken in die snelle ontwikkeling. De dreumesen gaan langzaam over van een individueel ritme naar een groepsritme. In een veilige, vertrouwde omgeving kunnen de kinderen langzaam kennismaken met de wereld om hen heen. In kleine groepjes doen de dreumesen eenvoudige spelletjes, ze dansen en zingen of ‘lezen’ samen met de pedagogisch medewerker een boekje.

Vanaf de leeftijd van ongeveer 25 maanden gaat een kind over naar de peutergroep. In deze fase van hun leven is de sociale vaardigheden en fantasie volop in ontwikkeling. Om de kinderen te stimuleren zijn er in de groepsruimten voor de peuters verschillende hoeken speciaal ingericht voor een rollenspel (zoals een winkeltje, poppenhoek, bouwhoek, autohoek, verkleedhoek en leeshoek). Binnen de peutergroep is veel tijd en veel ruimte voor de kinderen om zich te uiten in hun spel.

Vanaf de leeftijd van ongeveer 41 maanden gaat een kind over naar de peuter+ groep. In deze groep worden de peuters voorbereid op de basisschool waarbij veel aandacht is voor de ontwikkeling van de sociale vaardigheden en zelfredzaamheid. In het kringgesprek leert het kind bijvoorbeeld te luisteren naar anderen en wordt zelf ook aangemoedigd iets te vertellen. Met uitdagende spelletjes en educatieve activiteiten worden de kinderen goed voorbereid en zal de overstap naar de basisschool gemakkelijk verlopen.

Het vroeg- en voorschoolse activiteiten programma wordt aan de hand van een thema aangeboden en zijn bijvoorbeeld cognitieve spelletjes, vormen leren, tellen, van groot naar klein-activiteiten en creatieve activiteiten gericht op hun leeftijd.