algemene voorwaarden

algemene voorwaarden

Aanbieders van geregistreerde kinderopvang hebben hun algemene voorwaarden vastgelegd. Hierin worden de rechten en plichten van de opvang èn van de ouders beschreven. Voor u betekent dat duidelijkheid en rechtszekerheid.