Ontwikkelingsgericht

De ontwikkeling van het individuele kind staat bij het Kuikentje altijd centraal. Hiervoor maken wij gebruik van een speciale observatiemethode, het ‘kindvolgsysteem’.

De leidsters observeren de kinderen tijdens de dagelijkse bezigheden, en op vaste ijk-momenten kijken zij met behulp van gerichte observatielijsten waar het kind staat in zijn ontwikkeling. Dit gebeurt elke vijf tot zes maanden, tot uw kind naar de basisschool gaat. Zo houden we een vinger aan de pols: loopt alles naar wens? Waar heeft uw kind behoefte aan? Op deze wijze kunnen we eventuele problemen vroegtijdig signaleren en bijsturen.

De bevindingen van de leidsters zijn voor de ouders inzichtelijk via het digitale ouderportaal en dienen als leidraad tijdens de jaarlijks terugkerende 10-minutengesprekken.

Doen, praten, bewegen en rekenen
De eerste 4 jaar van hun leven maken kinderen een heel snelle ontwikkeling door. Van afhankelijke baby naar pratende, rennende, spelende peuter: wat leert een kind enorm veel in die 4 jaar! Onze leidsters kijken naar alle aspecten van de ontwikkeling van de kinderen en stimuleren hen volop.

Zo wordt er gekeken naar het sociaal-emotionele aspect: hoe gaat het kind om met anderen, hoe goed kent het zichzelf, hoe gaat het om met emoties? Al bij de jongste baby’s wordt hier naar gekeken, en bij elke leeftijd weten de leidsters precies hoe zij de kinderen weer verder kunnen brengen.

De pedagogisch medewerkers hebben een belangrijke rol bij de taalontwikkeling van de kinderen. Door hun ervaring horen de leidsters de kleinste stapjes in de spraakontwikkeling, en ieder stapje is een feest! Spelenderwijs, met liedjes en verhaaltjes, leert een kind zich steeds beter uit te drukken en wij helpen hen daarbij.

De motorische ontwikkeling van kinderen wordt bijgehouden: van de baby die zijn hoofdje beweegt tot de peuter die rond rent op de speelplaats of zelfstandig zijn bordje leeg eet. Het Kuikentje beschikt zowel binnen als buiten over ruimtes die zijn aangepast aan de bewegingsbehoeften van de verschillende leeftijdsgroepen.

In het kader van ons vroeg- en voorschoolse educatie programma worden de oudere peuters voorbereid op school. Op de peuter groep en met name op de peuter+ groep wordt hierbij aandacht besteed aan het rekenen. De rekenontwikkeling van het kind wordt gestimuleerd en tevens vastgelegd in ons kindvolgsysteem.