Oudercommissie

Het Kuikentje vindt het belangrijk dat ouders inspraak hebben in de gang van zaken van de opvang: het gaat tenslotte om úw kinderen! Daarom is er voor elke vestiging een oudercommissie.

Aanspreekpunt
De oudercommissie is een aanspreekpunt voor de ouders. Zij behartigt de belangen van ouders en kinderen, en brengt advies uit naar de leiding van Het Kuikentje. Als u vragen heeft voor de oudercommissie, of als u graag zou zien dat bepaalde onderwerpen in de vergadering zouden worden behandeld, dan kunt u contact opnemen met de oudercommissie.

Vergaderingen
De oudercommissie vergadert vier keer in het jaar met de directie van Het Kuikentje om alle zaken te bespreken en vragen van ouders te behandelen. Via het beveiligde ouderportaal kunnen alle ouders onder mijn locatie bij het gedeelte van de oudercommissie komen om de notulen van deze vergaderingen te downloaden en om in contact te komen met de oudercommissie.