GGD rapportage

GGD rapportage

Het Kuikentje draagt zorg voor verantwoorde opvang van kinderen conform de Wet Kinderopvang. De GGD houdt toezicht op de kwaliteit van de opvang door de locaties te bezoeken en te beoordelen.

Hier treft u de meest recente inspectierapporten aan van het kinderdagverblijf.

Hier treft u de meest recente inspectierapporten aan van de buitenschoolse opvang.