Goede kinderopvang

Vindt u goede kinderopvang zo belangrijk?

Een plaats waarvan u zeker weet dat uw kind er in goede handen is en waar ze de aandacht, warmte en geborgenheid krijgen die een kind nodig heeft om zich positief te ontwikkelen. Waar er contact is met leeftijdsgenootjes, het kind centraal staat en sociale vaardigheden ontwikkelt onder begeleiding van onze goed gekwalificeerde pedagogisch medewerkers.

Nieuws & activiteiten