Baby cursus

In het kader van het bevorderen van de pedagogisch kwaliteit van onze pedagogisch medewerkers hebben alle leidsters van de babygroep deel genomen aan de cursus: Kijk mij nou! In een aantal avonden hebben we de verschillende ontwikkelingsstadia van de baby doorgenomen. Deze waardevolle cursus was tevens gericht op de belevingswereld van het kind zelf. Door middel van een stukje theorie en praktijk opdrachten hebben we ons geheugen opgefrist en nieuwe inzichten gekregen. Genoeg stof dus om mee aan de slag te gaan!

Nieuws & activiteiten